PBB Plaatselijk Belang Bellingwedde


27-04-2012

Hoefijzer project Bellingwedde afgeblazen.

Helaas heeft de gemeenteraad donderdag 26 april 2012 niet ingestemd met dit project, voor veel raadsleden was de onderbouwing voor de noodzaak van dit project onvoldoende aanwezig, er waren zelfs raadsleden die de inzet van subsidies hiervoor niet gepast vonden, want ook subsidies zijn gemeenschapsgelden volgens hen.
In de ogen van PBB hebben wij een unieke kans voorbij laten gaan, andere raadsleden denken hier anders over. Dit kunt u ook beluisteren via internet op de gemeentelijke website.
Via onderstaande link komt U bij de verslagen van de gemeenteraad.
http://www.bellingwedde.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=277&bristukid=107

Het is de fractie van PBB wel gelukt om de instemming te krijgen van de meerderheid van de raad om dan de gelden die toegezegd zijn bij de overname van de N973 te koppelen aan de N973.
Wat betekent dat deze gelden niet op een andere manier ingezet kunnen worden, dan voor deze weg.
Hieronder vindt U de motivatie van de fractie PBB, waarom wij denken dat het hoefijzer project wél gegrond was.


Motivatie
Gelet op de in twee commissies gevoerde discussie wil de fractie PBB het volgende naar voren brengen.

Er ligt vandaag een voorstel op tafel waarbij de gemeenschap van Bellingwedde een unieke éénmalige kans wordt geboden.
Deze kans is om vanaf het viaduct in Wedde de Lageweg tot aan de Wymeersterweg in Bellingwolde het volgende te realiseren:

  1. Vervanging van de lantaarnpalen langs het gehele traject 315 stuks voor energie zuinige LED verlichting wat een besparing op de energienota kan opleveren van ruim 65%
  2. Door het vervangen van deze lantaarnpalen zijn de kosten voor onderhoud de komende jaren minimaal en kunnen de reserveringen voor het verlichtingsplan op andere plekken in de gemeente ingezet worden.
  3. Er over een afstand van bijna 11 kilometer vanaf het viaduct in Wedde tot aan de Wymeersterweg er groot onderhoud zal plaats vinden aan de bomen en groenvoorziening langs de N973.
  4. Dat hierdoor in de komende jaren het voldoende is om klein onderhoud te verrichten aan de groenvoorziening wat minder zal drukken op het budget voor de groenvoorziening.
  5. Er over een afstand van 5 kilometer ongeveer vanaf de kruising Blijhamsterweg tot aan de Wymeersterweg het voetpad opnieuw bestraat zal worden.
  6. Dat hierdoor een nu al noodzakelijk onderhoud aan dit voetpad in eens gerealiseerd kan worden zonder dat er alleen hier en daar noodzakelijk onderhoud plaats vindt.
  7. Aan dit project een leerwerktraject is gekoppeld waardoor mensen werkervaring op kunnen doen.
  8. Dat hiervoor een investering vanuit de gemeente gevraagd is van 541.000 euro, waarbij er een subsidie van 768.000 euro binnengehaald kan worden.

De fractie van PBB is van mening DOEN, want als raad kunnen wij ervoor zorgen dat het straatbeeld over een wegvlak van 10 kilometer er optimaal uit gaat zien.
Waarmee wij de inwoners van zowel Wedde, Vriescheloo en Bellingwolde een groot plezier kunnen doen.
Het beschermd Dorpsgezicht van Bellingwolde krijgt hierdoor ook een hernieuwde impuls en dat in combinatie met een nieuwe entree van ons museum de Oude Wolden zal zeker het toerisme ten goede komen.

Waarom is deze kans eenmalig zult U zich afvragen, dit heeft n.l. te maken met de subsidie op dit project, deze subsidie eindigt op 31 december 2012. Dat betekent dan ook dat het project op dat moment afgerond dient te zijn.
Indien wij als raad nu niet akkoord gaan, is het tijdspad om dit project af te ronden bijna niet meer haalbaar.
Wat zal betekenen dat de afkoopsom die voor de N973 geldt, weg vloeit in de algemene middelen. Waarbij dit op korte termijn opgesoupeerd zal zijn aan andere zaken dan de N973.

Zoals is gebleken tijdens de discussies in de commissievergaderingen is een deel van de raadsleden het niet eens met het beschikbaar stellen van deze gelden voor dit project.
Een deel van de raadsleden zet deze gelden liever in voor lasten verlichting of voor de WMO.

Ook de fractie van PBB draagt deze zaken een warm hart toe, het WMO budget wordt al jaren achtereenvolgens met ongeveer 200.000 euro overschreden, de gemeente Bellingwedde is één van de gemeentes die al zeer lage lasten heeft voor zijn burgers, waarbij de kosten voor afvalinzameling en voor rioolheffing nog steeds niet kostendekkend zijn.

Indien wij als raad niet kiezen voor het beschikbaar stellen van dit krediet voor het hoefijzer project, zullen de kosten voor onderhoud ook gedekt moeten worden, ook ongeveer 500.000 euro. Nu hebben we een kans om dit in 1 keer aan te pakken waarbij we financiële steun krijgen. Zonder dat er lap werk gedaan wordt voor 500.000 euro.
Ik doe dan ook een beroep op U de raad om deze kans niet aan onze neus voorbij te laten gaan, in het belang van de inwoners van deze gemeente.

 

Fractie PBB

Herman Frans

Suzan de Bruin

 

 


Ontvang onze gratis nieuwsbrief.

Vul onderstaande gegevens in:


Naam:
E-mail:
 
 

Copyright ©2006 - 2013.
Alle rechten voorbehouden.

Ontwerp en realisatie: Ottens Webdesign