PBB Plaatselijk Belang Bellingwedde


07-11-2012

Afvalstoffenheffing gemeente Bellingwedde.

Introductie:
Elk jaar wordt door de gemeenteraad het bedrag voor het vastrecht en voor de lediging van de afval containers opnieuw vastgesteld.
Dit jaar is een bijzonder jaar daar de gemeenteraad tijdens de behandeling van de perspectiefnota in 2012 heeft aangegeven dat de kosten voor afvalstoffen 100% kostendekkend moet zijn. Dus alle kosten gemaakt voor het inzamelen en ophalen van huishoudelijk afval, zwerfvuil en het brengstation op de gemeentewerf dienen betaald te worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing, dus zonder dat de gemeente uit algemene middelen bij moet betalen.

Kostenanalyse:
Door de inzet van onder andere onze fractie is er veel meer duidelijkheid gekomen over de kosten van afvalstoffen in onze gemeente Bellingwedde, de ambtenaren op het gemeentehuis hebben hier een behoorlijke inspanning op geleverd wat onze fractie ook waardeert
Er is nu duidelijkheid gekomen over de financiële positie op diverse terreinen waaronder dus ook afvalstoffenheffing.
In het jaar 2012 zijn volgens de begroting de kosten voor het afvalstoffen inzamelen en verwerken 1.157.000,00 euro, dus ruim 1,15 miljoen euro.
De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing is 887.317 euro, dus een verschil van 269.683 euro. Deze 269 duizend euro heeft de gemeente dus moeten betalen uit algemene middelen.
Hierdoor heeft de gemeente dus meer uitgaven dan inkomsten en, zal dit ten koste gaan van het toch al behoorlijk afgenomen eigen vermogen  (reserve) van de gemeente.
Aangezien in Bellingwedde de afvalstoffen onder de PvdA-gedomineerde Colleges nooit kostendekkend waren heeft dit jarenlang een negatieve invloed gehad op de reserves van de gemeente.

Even wat getalletjes op een rijtje:

Welke kosten

2012

2013

Afval ophalen
( vuilniswagen )

236.147   

 229.338

Afval verwerken ( grijze en groene container stort of composteerbedrijf)

 62.829 voor groene container
308.173 voor grijze container

 79.103 voor groene container
 287.980 voor grijze container

Totaal voor het ophalen en verwerken van de containers thuis.

607.149  

 596.421

Verdere kosten die er gemaakt worden brengstation, ambtelijke inzet, zwerfvuil, communicatie( afvalkalender)
, kwijtscheldingen enz.

549.851

 518.839

Totaal kosten afval

1.157.002   

1.115.260

Totaal inkomsten uit afvalstoffenheffing.

887.317

1.117.160

 

 

Resultaat:
Om de afvalstoffenheffing kostendekkend te krijgen zal het tarief voor het vastrecht en voor het ledigen van een container verhoogd moeten worden.
Er zal een bedrag van ongeveer 230.000 euro meer opgebracht moeten worden door de afvalstoffenheffing.
De raad gaat hierover op 8 november een besluit nemen. Er is de raad een aantal varianten voorgelegd, waarbij de extra kosten op drie verschillende manieren over vastrecht en ledigingstarief zijn verdeeld.

Standpunt PBB:
De fractie van Plaatselijk Belang Bellingwedde is voor het oorspronkelijke principe van DIFTAR, namelijk de vervuiler betaalt. Dat zou dan ook betekenen dat het verwerken van afval, aangeboden door de inwoners middels de grijze en groene container, gedekt moet worden uit het ledigingstatief van deze container.
Dat betekent dan dat het ophalen gedekt wordt uit het vastrecht en de overige kosten die er zijn op het gebied van afval ook uit het vastrecht bekostigd worden.
Het afval brengstation (Gemeentewerf) wordt deels gedekt  door het vastrecht en deels uit de kosten die men betaalt voor het brengen van afval (stortbijdrage)
De fractie van Plaatselijk Belang Bellingwedde wil wel benadrukken dat de gemeente ook een bepaalde taakstelling heeft om kosten te gaan reduceren.
Daarom gaat de fractie van PBB ook twee motie indienen die er toe moeten bijdragen dat het voorliggend voorstel wordt aangepast, waardoor de uiteindelijke verhoging lager zal uitvallen.
Dit lukt natuurlijk alleen maar als er in de gemeenteraad genoeg steun is voor de moties.

Burgerparticipatie:
Even als voorbeeld, het ophalen van kunststof kost ongeveer 39.729 euro het verkopen van kunststof levert 68.400 euro op dus een positief resultaat van 28.671 euro.
Indien wij als inwoners nu nog beter gaan scheiden zullen de opbrengsten voor kunststof stijgen, zal het verwerken van afval uit de grijze container goedkoper worden( het kunststof zit hier dan niet meer in), en  zullen uiteindelijk de totale kosten voor afval afnemen.
Dit geldt natuurlijk ook voor b.v. glas, papier, metaal etc. Indien wij als inwoners hier nog zorgvuldiger mee omgaan komt dit niet meer in de grijze container en worden de verwerkingskosten lager. Het correct op kleur scheiden van glas verhoogt de verkoopwaarde. Dit resulteert uiteindelijk in een lagere afvalstoffenheffing en scheiding levert anderzijds waardevolle grondstoffen op voor verwerking in nieuwe producten; één van de oorspronkelijke doelen van Diftar.
Gooi dus ook geen elektronica in de grijze container maar lever het in bij het afval brengstation. Hierin zitten diverse edelmetalen ( goud,zilver enz ) ook al zijn het kleine hoeveelheden in b.v. 1 telefoon maar 10.000 telefoons bij elkaar levert toch nog wat op aan edelmetalen.

 

Fractie Plaatselijk Belang Bellingwedde.

Herman Frans en Suzan de Bruin.

 


Ontvang onze gratis nieuwsbrief.

Vul onderstaande gegevens in:


Naam:
E-mail:
 
 

Copyright ©2006 - 2013.
Alle rechten voorbehouden.

Ontwerp en realisatie: Ottens Webdesign